Ponuka služieb spoločnosti RVS

Spoločnost Ružomberský výškový servis, s.r.o.  sa zaoberá stavebnou činnosťou rôzneho druhu:

 • komplexná obnova bytových domov
 • zatepľovanie obvodových plášťov systémom  Ceresit, Stomix
 • rekonštrukcie balkónov  + balkónové konštrukcie
 • zatepľovanie striech plochých + hydroizolačné pásy, šikmých striech
 • konštrukcie  šikmých striech valbové, hrebeňové
 • výstavba rodinných domov
 • výstavba bytových domov
 • rekonštrukcie bytových jadier
 • maľovanie
 • montáž sadrokartónových konštrukcií, stien, stropov atď...
 • položenie dlažieb, obkladov
 • montáž  kazetových stropov
 • predaj zatepľovacích systémov
 • požičovňa lešenia Layher

Spoločnosť ponúka konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti stavebnej činnosti, obnovy bytových domov a inej stavebnej výroby

 • Poradenstvo pri tvorbe projektovej dokumentácie na obnovu bytových domov, stavbe bytových domov, stavbe rodinných domov  a spoluprácu s viacerými projekčnými kanceláriami
 • Poradenstvo pri tvorbe zápisnice pre potrebu obnovy bytových domov (Šfrb, Komerčný úver)
 • Poradenstvo pri výbere realizačnej firmy tzn - spolupráca pri tvorbe požiadaviek pre realizačné firmy
 • Vypracovanie ponúk na financovanie obnovy bytových domov
možnosti financovania: komerčné úvery (Volksbank, TB, SLSP, VÚB, ČSOB)
komerčný úver s dotáciou EURES
úver ŠFRB – štátny fond rozvoja bývania
dotácia MVRR SR + úver ŠFRB
úver SZRB – slovenská záručná a rozvojová banka
 • Vypracovanie návrhov farebných riešení pre daný bytový dom + vizualizácia
 • Vypracovanie kotevného plánu k projektu pred začatím realizačných prác.
  (potrebný počet hmoždiniek na m2)
 • Odtrhové skúšky na prídržnosť lepidla k podkladu a výťahové skúšky na prídržnosť kotiev v podklade vykonávame bezplatne a pred začatím realizačných prác.

Ceresit - paleta barev

 

 

 

Logo - ISOVER

 

Logo - Ceresit

Logo - STOMIX

TOPlist